Kort om Kanonskolen​

Kanonskolen arbejder i henhold til Folkeskoleloven og følger undervisningsministeriets overordnede læseplaner​ og timetal

Der udfærdiges en individuel undervisningsplan for alle elever, som afgør hvordan eleven skal indplaceres i Kanonskolen. Der undervises i hele folkeskolens fagrække, med særligt fokus på dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi.


Vi har med gode resultater introduceret musik og sang, og vil fortsat udvikle fagets muligheder på Kanonskolen. Alle hold starter med en halv times læsebånd, som er en del af en samlet læsestrategi og læseløft.

Kanonskolen

Bavnehøjvej 119, 8370 Hadsten

Telefon: ​87 61 81 91

E-mail: ac@kanonskolen.dk