Et specialiseret skoletilbud, som varetager elevernes særlige behov​

Et stærkt skoletilbud

Betydningen af et fleksibelt og varigt skoletilbud til anbragte unge

Kanonskolen er intern skole under Fonden Kanonen, og fungerer samtidig som intern skole for Fonden Bakkegården. Skolen modtager eksterne elever.

Alle unge tager afgangsprøve på skolen, nogle på særlige vilkår, andre tager en særligt tilrettelagt prøve i et eller flere fag. Alle vores undervisningsforløb er individuelt tilrettelagt, således at den enkelte unge, modtager det undervisningstilbud, den unge magter i vores rammer. Som en del af en stor organisation, kan vi stille med den nødvendige viden, erfaring og kompetence, der gør at de unge er i stand til at gennemføre afgangsprøven på lige vilkår med elever i folkeskolen (lige vilkår, forskellige rammer).

Vi arbejder med små hold, og stiller store krav de unge. Vi arbejder miljøterapeutisk, med relationer, konsekvenser, gensidig forpligtelse samt særlig tilrettelagt undervisning. Vi fører hvert år mellem 8 og 14 elever til afgangsprøve, med flotte resultater til følge.


Det er en forudsætning for vores succes, at vi samarbejder nært med de enkelte afdelinger fra opholdsstederne, samt at skolen har en størrelse, der gør at vi kan tilbyde samtlige folkeskolens prøvefag. For de elever, der har brug for det, er skoledagen delt mellem undervisning og understøttende undervisning på eget internt værksted.


Værkstedsdelen er praksisorienteret og skal hjælpe eleverne til at afprøve deres evner i et håndværkermiljø, med mulighed for at komme tæt på forskellige faggrupper. Værkstedet kan være springbræt til en arbejdspraktik, der i nogle tilfælde kan resultere i en lærerplads, efter eleven har færdiggjort sin FP9 eller FP10.


På Kanonskolen har vi stor succes med et erhvervs- og uddannelsesrettet 10. skoleår, som er skræddersyet til den enkelte unge, ud fra ønsker, drømme og realistiske mål.

  • Vi laver individuelt tilrettelagte forløb
  • Vi garanterer tryghed og ro timerne
  • Vi har fokus på faglighed og trivsel
  • Vi arbejder med de positive fællesskaber
  • Vi prioriterer at alle elever skal afslutte skoleforløbet med prøve
  • Vi har fokus på skolevejledning og elevernes samlede uddannelsesplan