Et specialiseret skoletilbud, som varetager elevernes særlige behov​

Favrskov kommune​

​Der samarbejdes med Favrskov Kommune ud fra et helhedssyn og koordinering af det tværfaglige samarbejde omkring de unge. 

Skoleleder har det overordnede ansvar for at indkalde til koordinerende møder med deltagelse af relevante fagpersoner på tværs af sektorer. Undervisningen på den interne skole betragtes som en integreret del af den samlede indsats for det anbragte barn/den unge.

Samarbejdet med den lokale skolemyndighed kan bl.a. omfatte tilbud om undervisning i enkeltfag, benyttelse af faglokaler, fx fysik-kemi-lokaler, idrætsfaciliteter og andre særlige undervisningsfaciliteter; kursusvirksomhed, afholdelse af folkeskolens afgangsprøver m.v.

Der samarbejdes med det lokale erhvervsliv omkring praktikker. Derudover benyttes lokalsamfundet i vid udstrækning til ekskursioner og undervisningsrelaterede projekter.