Et specialiseret skoletilbud, som varetager elevernes særlige behov​

Kanontiende​

Det er vores erfaring, at det kun er meget få elever, som er klar til en videregående uddannelse, erhvervsrettet eller gymnasial, efter 9. klasse. Og kun få elever magter at tage springet til en almen 10. klasse, med en stor og broget sammensat elevgruppe.

Vi ønsker at hjælpe vores elever så godt videre, som muligt. Det gør vi ved at fokusere på en god start i næste fase af deres ”skoleliv”. Vi har rigtig gode erfaringer med et fagligt og socialt modningsår på Kanonskolen efter afsluttet FP9. Vi tilrettelægger dette skoleår individuelt, og har indtil nu haft stor succes med følgende modeller:​

  • Kanontiende med 10. klasses enkeltfag i hovedfag (dansk, engelsk, matematik), samt uddannelsesrettede fag som fx tysk, fysik/kemi. Forløbet tilrettelægges i samarbejde med Hadstens 10. klassecenter. Derudover undervises der specifikt i den retning, den unge ønsker at gå, og der kan skaffes materialer hjem fra uddannelsesstederne, så den unge forberedes optimalt på overgangen. Vi arbejder også med praktikker og besøg.
  • Kanontiende hvor der arbejdes med at forbedre faglige standpunkter fra 9. klasse, med særligt fokus på de individuelle vanskeligheder den unge har. Evt. med tilføjelse af nye fag, som ikke blev taget i 9. klasse. Ligeledes erhvervs- og uddannelsesrettet. Et eller flere fag kan tages på 10. klasses niveau, efter aftale. Forløbet tilrettelægges i samarbejde med Hadstens 10. klassecenter.
  • Kanontiende, hvor der tages fuld 10. klasses prøve, med særlig fokus på uddannelsesvalg, forberedelse til uddannelsen, samt social tilpasning til større klassesammenhænge. Forløbet tilrettelægges i samarbejde med Hadstens 10. klassecenter.
  • 9. Klasse over to år. Mange af vores elever har brug for at have delt undervisningen imellem værkstedsarbejde/praktik, og klasseundervisning. De elever, der bogligt magter at gennemføre en fuld afgangsprøve på denne måde, tager den over 2 år, med 9. klasses enkeltfag i deres 10. skoleår.

Vi tilrettelægger forløbene individuelt, og rammerne er vide for, hvad der kan arbejdes med, så længe målet er den unges fortsatte uddannelses- og erhvervsforløb.

Grundet nogle af elevernes skolehistorik, kan der blive brug for at ansøge om et 11. eller 12. skoleår, for at den unge kan komme i betragtning til et af de skitserede forløb.​