Et specialiseret skoletilbud, som varetager elevernes særlige behov​

Ekstern beskæftigelse​

Den unge vil blive tilbudt MU-samtaler, hvor der vil blive taget stilling til den enkeltes arbejdsparathed, og hvordan det går med de forskellige processer.​

Målet er at blive klar til at kunne komme i ekstern arbejdspraktik hos en af Fonden Kanonens samarbejdspartnere fra det lokale erhvervsliv. Værkstedet har sammen med skolevejlederen på Kanonskolen en database over eksterne arbejdspraktikker, og den unge følges efter overgang til ekstern arbejdspraktik løbende, med besøg på praktikstedet og samtaler.