Et specialiseret skoletilbud, som varetager elevernes særlige behov​

​Didaktisk og pædagogisk praksis

​Holdningsmæssig tilgang til den didaktiske og pædagogiske praksis

Den didaktiske og pædagogiske praksis tager udgangspunkt i, at elevens individuelle vanskeligheder anerkendes som udgangspunkt for enhver læringsaktivitet. 

Undervisningen sigter mod til enhver tid at tilpasse emne, form og ramme i forhold til elevens motivation og/eller modtagelighed for læringen. Det er et grundlag for undervisningen, at elever udviser motivation, når opgaven er tydelig og fremstår med relevans i forhold til elevens individuelle univers. Faglighed, læringsadfærd og alsidig udvikling udgør en pædagogisk helhed i henhold til folkeskolelovens § 1

Didaktisk/pædagogisk koncept og metode

Der arbejdes i undervisningens organisering med løbende holddannelse og undervisningsdifferentiering, således at undervisningen løbende tilpasses den enkelte elev såvel som den sociale sammenhæng/hold. 

Undervisningen er tydeligt struktureret med høj grad af guidning fra lærer/pædagog og relationsbaseret læring. Der sigtes i skoleforløbet mod etablering af positive modeller, hvor eleven med stigende selvstændighed får mulighed for at udvise positive resultater i læringen– fagligt og personligt. 

Der arbejdes løbende i forhold til mulighed for inklusion, således at elever i passende udvikling har mulighed for at deltage i undervisningen på Hadbjerg Skole eller en anden skole.