Et specialiseret skoletilbud, som varetager elevernes særlige behov​

​Ledelse af undervisningen

Ledelsen af Kanonskolen varetages af skolelederen, og denne refererer til lederen af Fonden Kanonen. 

Skolelederen arbejder desuden tæt sammen med Fonden Kanonens øvrige afdelingsledere samt Fonden Bakkegårdens ledelse og afdelingsledere. Dette sikrer en tydelig kommunikation og forventningsafstemning. Skolelederen er ansvarlig for at undervisningen følger Folkeskoleloven.​

Ud over den daglige ledelse og administration, varetager skolelederen samarbejdet omkring elevvisitationen med PPR -Favrskov Kommune, eller anden relevant PPR, samt anbringende kommune. Skolelederen indgår i Fonden Kanonens ledelse, og arbejder tæt sammen med Fonden Kanonens øvrige afdelingsledere. Skolelederen er ansvarlig for at undervisningen følger Folkeskoleloven.

Skolelederen har, i samarbejde med Fonden Kanonens leder, ansvaret for at ansætte/afskedige undervisningspersonalet på den interne skole og påser at medarbejderne ikke er straffet for forhold, der anses for uforeneligt med arbejdet med børn og unge. Skolelederen er ansvarlig for værkstedsundervisningens relevans og kvalitet, og skoleledelsen varetager den daglige ledelsen af værkstedet. 

Kanonskolen skal sikre, at der er indhentet straffe- og børneattest på alle medarbejdere. 

Kontaktinfo for skoleleder:

Jeppe Holmboe Juul​

Telefon:       51 90 70 73

Mail:              jj@kanonen.dk