Et specialiseret skoletilbud, som varetager elevernes særlige behov​

Undervisningens opbygning​

Undervisningen er fagdelt og eleverne har et fast ugeskema. Eleverne skema er tilpasset den enkeltes elevs potentialer indenfor Kanonskolens hold og rammer, i samarbejde med PPR-Favrskov. 

Skoletilbuddet er bygget op af en undervisningsdel i traditionel forstand. Undervisningstimerne kan foregå på selve skolen, på værkstedet eller i elevens hjem i en særlig overgangsperiode, hvis eleven i en periode ikke er i stand til at være i sociale sammenhænge med andre elever.

Værkstedsdelen er erhvervsrettet, og består både af praktik og praksis på Kanonens eget værksted. Der er mulighed for at afprøve arbejde indenfor forskellige håndværksmæssige og kreative fag. Værkstedsdelen er praksisorienteret og skal hjælpe eleverne til at afprøve deres evner i et håndværkermiljø, med mulighed for at komme tæt på forskellige faggrupper. Værkstedet kan være springbræt til en arbejdspraktik, der i nogle tilfælde kan resultere i en lærerplads, efter eleven har færdiggjort sin FP9.

Hvis elever udsendes i praktik i virksomheder, kan deres undervisningstimetal nedsættes i perioden, med deres eget, forældremyndighedsindehavernes og de sociale myndigheders samtykke. Fx organiseret således, at eleven enten modtager undervisning tre dage om ugen og er i arbejdspraktik to dage eller således, at eleven modtager undervisning alle formiddage og er i praktik alle eftermiddage.

Praktikken aftales og godkendes af PPR-Favrskov, samt anbringende kommune.