Et specialiseret skoletilbud, som varetager elevernes særlige behov​

Folkeskolens afgangsprøve (FP9)​

Det er et krav fra undervisningsministeriets side, at alle elever skal tage en afgangsprøve. Det er et krav vi tager meget seriøst, tror på, og arbejder målrettet efter.

Før eleverne kom til Kanonskolen, har de oftest haft et ”uroligt” skoleforløb, med mange skift, meget fravær, for lidt/dårlig lærerkontakt, og deres faglige og sociale ressourcer har ikke fået lov til at udfolde sig. Det ændrer sig hos os. Vi arbejder intensivt med alle vores elever, for at nå frem til målet om FP9, en afgangsprøve efter 9. klasse. Det er en fokuseret og en koncentreret indsats fra skolens og elevernes side, der får det til at lykkes for os.​

Eleverne går til FP9,  jf. § 14 i Folkeskoleloven. Eleverne udarbejder projektopgaven, samt OSO-opgaven, som beskrevet i Folkeskoleloven. I praksis, kan der være elever, for hvem der må dispenseres for dele af FP9, på baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering, efter de gældende regler for undtagelser for afgangsprøverne.