Et specialiseret skoletilbud, som varetager elevernes særlige behov​

​Et stærkt skoletilbud

Betydningen af et fleksibelt og varigt skoletilbud til anbragte unge

Kanonskolen er intern skole til opholdsstedet Kanonen, hvor skolen varetager undervisningen i henhold til lov om folkeskolen i forbindelse med anbragte elever eller elever, som befinder sig i dagtilbud. I skolen undervises 10-22 elever spændende fra 5.klassetrin til 9./10.klassetrin.

Skolen samarbejder med nærmeste distriktsskole Hadbjerg skole, Østervangsskolen samt Hadsten skole omkring inklusion, prøveafholdelse og undervisning i naturvidenskabelige fag med særlige udstyrs/sikkerhedskrav, herunder tillige idræt og andre almene fag.

Skolen har sit eget lærer/pædagogkorps og ledes af skoleleder Jeppe Holmboe Juul.

Undervisning tager udgangspunkt i elevernes særlige behov og det givne visitationsgrundlag. Der sker tydelig voksenguidning, baseret på den forskning, som påviser, at læring ledsaget af tydelig voksennærvær og relationsdannelse for de fleste børn vil sikre det mest givende læringsudbytte. Der arbejdes i forhold til fælles faglige mål, elevens alsidige udvikling og udvikling af uddannelsesparathed. Der undervises individuelt og i hold. Læringsmålene evalueres i elevplanen, som skrives direkte i formatet ICS.

Alle unge tager afgangsprøve på skolen, nogle på særlige vilkår, andre tager en særligt tilrettelagt prøve i et eller flere fag. Alle vores undervisningsforløb er individuelt tilrettelagt, således at den enkelte unge, modtager det undervisningstilbud, den unge magter i vores rammer. Som en del af en stor organisation, kan vi stille med den nødvendige viden, erfaring og kompetence, der gør at de unge er i stand til at gennemføre afgangsprøven på lige vilkår med elever i folkeskolen (lige vilkår, forskellige rammer).


Det er en forudsætning for vores succes, at vi samarbejder nært med de enkelte afdelinger fra opholdstederne, samt at skolen har en størrelse, der gør at vi kan tilbyde samtlige folkeskolens prøvefag. Vi arbejder med små hold, og stiller store krav til de unge. Vi arbejder med relationer, konsekvenser, gensidig forpligtelse samt særlig tilrettelagt undervisning. Vi fører hvert år mellem 8 og 14 elever til afgangsprøve, med flotte resultater til følge.

Det er en forudsætning for elevernes succes, at personalet samarbejder nært med de enkelte afdelinger fra opholdsstederne, de lokale folkeskoler, samt at skolen tilbyder samtlige folkeskolens prøvefag. Undervisningen foregår i et behageligt undervisningsmiljø med lyse og indbydende undervisningslokaler, grupperum, praktiske rum og med benyttelse af Hadstens bys gode faciliteter, som fx skov, boldbaner og natur.

For de elever, der har brug for det, er skoledagen delt mellem undervisning og værkstedsarbejde, på eget internt værksted. Værkstedsdelen er praksisorienteret og skal hjælpe eleverne til at afprøve deres evner i et håndværkermiljø, med mulighed for at komme tæt på forskellige faggrupper. Værkstedet kan være springbræt til en arbejdspraktik, der i nogle tilfælde kan resultere i en læreplads, efter eleven har færdiggjort sin FP9 eller FP10.


Normalitet betyder meget, når der skal startes en positiv adfærdsændring. Og et ligestillet prøvebevis, er ofte første skridt. Kanonskolens målgruppe har ganske ofte brug for mere tid efter 9. klasses afgangsprøve, til at udvikle deres kundskaber, til at modnes inden for vores pædagogiske rammer – til at blive guidet imod den rigtige ungdomsuddannelse – og til at finde den støtte, de har brug for, for at kunne gennemføre en sådan.


På Kanonskolen har vi stor succes med et erhvervs- og uddannelsesrettet 10. skoleår, som er skræddersyet til den enkelte unge, ud fra ønsker, drømme og realistiske mål.