Værkstedstimerne​

Kanonskolens mål for de fleste elever er at kunne tilbyde så meget faglig undervisning som muligt

Da ikke alle elever er motiveret, eller i stand til, at modtage almindelig undervisning, er det essentielt at kunne tilbyde en afvekslende form for læringsrettede udviklingsrum. Det er vigtigt, at værksteds-undervisningstilbuddet er meget fleksibelt.


Timerne på værkstedet varetages af personale med relevante håndværkeruddannelser.


Skolelederen er overordnet ansvarlig for værkstedsundervisningens relevans og kvalitet.

Kanonskolen

Bavnehøjvej 119, 8370 Hadsten

Telefon: ​87 61 81 91

E-mail: ac@kanonskolen.dk