Et specialiseret skoletilbud, som varetager elevernes særlige behov​

Undervisningens forudsætninger​


Der tages udgangspunkt i de pædagogiske/psykologiske vurderinger og skoleudtalelser, som findes fra elevens nuværende og tidligere skoleforløb. Efter en observationsperiode på 3. mdr. udarbejdes der en individuel elevplan til hvert barn. Heri tages der stilling til mål for undervisningen på kort og lang sigt.

Lærerne holder løbende elevsamtaler og hvert halve år følges en elevsamtale op af terminsprøver samt en skole-hjem-samtale med både elev, forældre og kontaktpædagoger. På dette tidspunkt udarbejdes også et skolestatusnotat af elevens kontaktlærer.

Den unges elevplan følger lovgivningen, herunder krav til digitale læreplaner. I tilfælde af at en elev har helt særlige vanskeligheder, kan der efter gældende regler fraviges fra den fulde fagrække i visse fag, jf. lovgivningen på området.

  • Eleverne deltager som udgangspunkt i nationale test og i folkeskolens afgangsprøver.
  • Evt. dispensationer og fritagelser fra prøvebestemmelserne vil fremgå af elevplanen.

Der samarbejdes løbende med Ungdommens Uddannelsesvejledning. Undervisning i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering foregår og tilrettelægges i samarbejde med UU. UU-vejleder og pædagogisk personale på den interne skole udarbejder i samarbejde med den unge uddannelsesplan i 10. klasse samt tilrettelægger praktikforløb.