Et specialiseret skoletilbud, som varetager elevernes særlige behov​

​Tilsynsførende myndighed

Favrskov Kommunes Børne- og skoleforvaltning varetager tilsynet med undervisningen på den interne skole. Kommunen orienterer løbende om hvem der er tilsynsførende på Kanonskolen.

Den tilsynsførende​

Tilsynet varetages af skoleleder, Nick Pedersen, Hadbjerg skole.

Tilsynets tilrettelæggelse

Formålet med tilsynet er at sikre, at undervisningen på den interne skole står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Tilsynet vil omfatte dels det samlede undervisningstilbud (læseplaner og timefordelingsplaner) og dels den enkelte elevs undervisningstilbud (individuelle elevplaner).

  • Tilsynsførende vil i øvrigt kunne tage mere overordnede spørgsmål op vedr. undervisningens organisering og tilrettelæggelse, samarbejdet med det lokale skolevæsen, sammenhæng mellem det socialpædagogiske tilbud og behandling m.v.
  • Tilsynsførende kan deltage i planlægningsmøder på den interne skole.
  • Tilsynsførende skal på baggrund af den pædagogisk psykologiske vurdering og i samarbejde med skolelederen på den interne skole tage stilling til tilrettelæggelsen af den enkelte elevs undervisningssituation.
  • Tilsynsførende skal i de tilfælde, hvor denne finder behov for det, tage problemstillinger op med henblik på en afklaring / udbedring.
  • Tilsynsførende har altid adgang til institutionen, og alle spørgsmål fra tilsynsførende skal besvares af Kanonskolen.
  • Tilsynet foretages både i form af aftalte besøg samt uanmeldte besøg. Tilsynsførende kommer fast på skolen 3 gange årligt, og der udarbejdes tilsynsrapport for et anmeldt og et uanmeldt tilsyn, se bilag.

Det er lederen af Kanonskolen, der overfor kommunen har ansvaret for undervisningen. Finder kommunen, at forholdende omkring undervisningen er uforsvarlige, kan kommunen iværksætte en handleplan for at udbedre forholdene, udstede et påbud, eller hvis det er påkrævet overføre eleverne til undervisning andetsteds.

Rapportering​

Tilsynsførende udarbejder en rapport ved hvert tilsyn ud fra fastlagt skema. Rapporterne kan tilgås her.