Et specialiseret skoletilbud, som varetager elevernes særlige behov​

Timefordelingen

Der udfærdiges en individuel undervisningsplan for alle elever, som afgør hvordan eleven skal indplaceres i Kanonskolen.

I den indgår en individuel vægtning af timernes fordeling, i de enkelte fag, men med hovedvægten lagt på dansk, matematik, fysik-kemi og engelsk.

Eleverne skema er tilpasset den enkeltes elevs potentiale indenfor Kanonskolens hold og rammer, i samarbejde med PPR-Favrskov. Eleven modtager Undervisningsministeriets vejledende ugentlige timetal. Eleverne har et fast ugeskema, og starter hver morgen med læsebånd.

Krea og musik,  er i en valgfagsblok, og kan fx erstattes af ART (Agression Replacement Training)

Et eksempel på et ugeskema:

​Time                 Mandag                   Tirsdag           Onsdag     Torsdag                   Fredag

Læsebånd

8.00-8.30

1. time             Medborgerskab    Dansk              Idræt          Naturfag                 Matematik

2. time             Medborgerskab    Dansk              Idræt          Naturfag                 Matematik

3. time             Dansk                       Engelsk           Tysk            Naturfag                 Dansk

4. time             Matematik             Matematik     Engelsk      Dansk                      Engelsk

5. time             Tysk                          Naturfag         Dansk         Dansk                      Kontaktlærertid

6. time             Krea                          Naturfag         Musik         Medborgerskab

7. time             Krea                          Naturfag         Musik         Medborgerskab

Lektiecafe 

14.30-15.00