Et specialiseret skoletilbud, som varetager elevernes særlige behov​

Kanonskolens målsætning​

Kanonskolen arbejder i henhold til Folkeskoleloven og følger undervisningsministeriets overordnede læseplaner​

Skolens overordnede formål, er dels at opbygge en generel faglig kompetence hos eleverne, samt at sikre elevens sociale og adfærdsmæssige udvikling, og deres alsidige udvikling og dannelse.

I undervisningen arbejdes der bl.a. med følgende delmål:

  • At udvikle elevens lyst og evne til faglig læring - samt motivering til at indhente et fagligt efterslæb
  • At styrke elevens oplevelse af egen læring, bevidsthed om faglig kapacitet
  • At udvikle elevens muligheder for at bruge sine ressourcer og skabe et realistisk billede af egne muligheder
  • At eleven lærer positive sociale spilleregler i samvær med andre og tilegner sig en forståelse for samfundet

Målet for den enkelte elev, er at afslutte med folkeskolens afgangsprøve. Kanonskolen udbyder alle folkeskolens prøvefag, og fører til prøve efter 9. og 10. klasse. Sideløbende arbejdes med at sætte eleven i stand til senere at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse, at modtage yderligere undervisning på andre uddannelser som fx VUC, at deltage i et praktisk uddannelsesforløb, så vidt det er muligt på ordinære vilkår, eller at gøre eleverne i stand til at indgå i et mindre vidtgående undervisningsmiljø.