Et specialiseret skoletilbud, som varetager elevernes særlige behov​

Pris på skoletilbuddet​

Prisen for et skoletilbud på Kanonskolen er pr. 1/1 2022, ekskl. bidrag til Favrskov Kommune, 995,00 kr. pr. døgn.  Derudover tillægges et månedligt beløb til PPR-betjening.

Betalingen sker pr. måned forudbetalt. Opkrævning foretages af Favrskov Kommune.

Betalingsforpligtelsen for den anbringende kommune er – ved fuldført skoleforløb, samt opsigelse af kontrakten på grund af udskrivelse af Fonden Kanonen eller Fonden Bakkegården – løbende måned plus én måned.

STU

Særligt tilrettelagt uddannelsen på Kanonskolen koster 20.400,- kr. om måneden.

Prisen inkluderer undervisning, transport, lokaler, arbejdstøj, mentortimer samt ledelse og administration