Et specialiseret skoletilbud, som varetager elevernes særlige behov​

PPR-Favrskov​

Visitation til Kanonskolen foregår efter aftale mellem anbringende kommunes PPR, og Favrskov Kommunes PPR, efter gældende lovtekst: BEK nr 407 af 25/04/2013

PPR-Favrskov har kontortid på Kanonskolen hver fredag fra 8-13, ved Psykolog Flemming Pohl, flpo@favrskov.dk 

Kanonskolen arbejder tæt sammen med psykologen omkring de enkelte unge, supervision af personale og faglig udvikling.​