PPR-Favrskov​

Visitation til Kanonskolen foregår efter aftale mellem anbringende kommunes PPR, og Favrskov Kommunes PPR, efter gældende lovtekst. Link: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=146498

PPR-Favrskov har kontortid på Kanonskolen hver fredag fra 8-13, ved Psykolog Brian Lang, blan@favrskov.dk 

Kanonskolen arbejder tæt sammen med psykologen omkring de enkelte unge, supervision af personale og faglig udvikling.​

Kanonskolen

Bavnehøjvej 119, 8370 Hadsten

Telefon: ​87 61 81 91

E-mail: ac@kanonskolen.dk