Et specialiseret skoletilbud, som varetager elevernes særlige behov​

Eksterne elever​

Der kan visiteres elever ind i Kanonskolen fra andre opholdssteder, ligesom der kan laves aftaler om dagelever fra Favrskov kommune, eller omkringliggende kommuner.

Kanonskolen vil til enhver tid bestræbe sig på at yde et seriøst og professionelt stykke​ arbejde omkring hver enkelt elev. Der vil være mulighed for at tilkøbe pædagogisk personale til et antal timer ud over skoledagen, så der kan kan laves en stærk ramme omkring de eksterne elever, hvor der er brug for det.

Vi vil løbende forholde os til muligheden og rammerne for en tilbageflytning til det lokale folkeskolemiljø.