Et specialiseret skoletilbud, som varetager elevernes særlige behov​

Undervisningens koordinering med øvrig pædagogisk indsats​

På Kanonskolen vægtes samarbejdet med pædagogerne fra opholdsstederne højt. 

Vi lægger stor vægt på at der er en tæt sammenhæng mellem børnenes hverdag på opholdsstedet og elevernes skolegang, så elevernes faglige, sociale og personlige kompetencer udvikles bedst muligt. 

Der samarbejdes desuden omkring statusmøder, psykologiske udredninger og supervision på de enkelte elever.