Et specialiseret skoletilbud, som varetager elevernes særlige behov​

Skolepædagog​

Kanonskolen kan have en eller flere skolepædagoger ansat, efter overenskomstlignende vilkår om skolepædagoger med BUPL​

Skolepædagogen er med til at skabe et mere helhedsorienteret skoletilbud til de unge, med en mindre urolig og omskiftelig hverdag, hvor der er tid til at de nødvendige opgaver bliver løst af skolens faste personale.

Fordelen ved en skolepædagog er bl.a.:

 • Eleverne kender skolepædagogen, og skal ikke møde et nyt ansigt ved lærerfravær
 • Skolepædagogen har et indgående kendskab til eleverne, og kan bidrage med nye vinkler ind i et helhedsorienteret skolesyn
 • Skolepædagogen kender skolen, opholdsstederne, procedurerne og pædagogikken
 • Skolepædagogen er med til at skabe sammenhæng i hverdagen på skolen
 • Skolepædagogen tager imod nye elever, og laver et særligt startforløb med dem
 • Skolepædagogen har have en fleksibel tilgang til hverdagen på skolen
 • Skolepædagogen er med på morgenmødet hvor dagen gennemgås, og opgaverne fordeles
 • Skolepædagogen har en ”blækspruttefunktion”, som bl.a. indebærer:
  • tilsyn med elever, hvor læreren ikke er til stede, men hvor læreren har lavet en plan som skal gennemføres.
  • kortere selvstændige undervisningsforløb
  • hjælper med at få ro på elever, der kræver særlig meget opmærksomhed
  • trække enkeltelever ud, hvis de forstyrrer eller forstyrres af deres klassekammerater
  • støttefunktion for enkelte elever, hvor læreren varetager hovedundervisningen
  • fagligt ”løft” af en enkelt elev over en periode