Et specialiseret skoletilbud, som varetager elevernes særlige behov​

Arbejdstilbud​

Alle på Kanonskolen har mulighed for et arbejdstilbud internt eller eksternt, efter konkret vurdering.​

Det interne værksted er et arbejds- og aktivitetstilbud som den enkelte deltager i på frivillig basis. Dette fordrer at den enkelte unge, er motiveret for/ -og skal have en reel interesse i at ville yde noget.

På værkstedet er det et "must" at de unge får oplevelsen af, at omgangstonen en hjertelig, venskabelig og humoristisk.​​

Derudover, at den enkelte oplever at blive mødt af solide og rummelige voksne, som er tydelige og formår at skabe sammenhæng med samlede behandlingstilbud.

En væsentlig del af det pædagogiske arbejde på værkstedet, er gennem vedholdenhed og engagement, på sigt at kunne tildele den enkelte unge egne ansvarsområder, for derigennem at udvikle og fastholde den enkeltes ansvarsfølelse for værkstedet.


Der vil i det daglige arbejde på værkstedet blive lagt vægt på, at de unge kan modtage og forstå instrukser i forbindelse med de forskellige arbejdsprocesser. Som en vigtig del af dette, er det nødvendigt de unge lærer at samarbejde og lytte.


Unge der arbejde på værkstedet vil få udbetalt arbejdsdusør. Der vil dog kun blive udbetalt arbejdsdusør for de timer hvor den unge reelt yder noget og/ -eller er en del af arbejdsprocessen.


Derudover vil de unge blive introduceret, orienteret og trænet i sikkerhed på arbejdspladser.


Alle unge der arbejder på værkstedet, udleveres et sæt arbejdstøj, sikkerhedssko og en arbejdsvest.