Et specialiseret skoletilbud, som varetager elevernes særlige behov​

Elevernes skoleforudsætninger​

Eleverne på Kanonskolen har ofte en skolemæssig baggrund med utallige nederlag fra undervisningen i folkeskolen​

Eleverne har skiftet skole mange gange, og de har oplevet at blive smidt ud af klassen pga. uro, provokationer, vold og mobning.

Det er typisk startet med koncentrationsvanskeligheder grundet omstændigheder hjemmet og/eller deres fritid. Mange af eleverne har et stort, uudnyttet, læringspotentiale, som de ikke har kunnet udvikle i deres tidligere hjemme- og skolemiljøer.


Det er Kanonskolens erfaring, at man kan vende den negative spiral ved en massiv socialpædagogisk indsats, kombineret med forberedende motivationsarbejde inden skolegangen.