Et specialiseret skoletilbud, som varetager elevernes særlige behov​

​Et stærkt skoletilbud

​​Kanonskolen er først og fremmest en intern skole til opholdsstedet Kanonen, hvor skolen varetager undervisningen i henhold til lov om folkeskolen i forbindelse med anbragte elever eller elever, som befinder sig i dagtilbud. I skolen undervises 30-40 elever spændende fra 1.klassetrin til 9./10.klassetrin.

Samarbejde

Kanonskolen fungerer som en intern skole for en række andre nærliggende opholdssteder såsom Bakkegården, Fonden Føniks, Åhuset samt eksterne elever fra Favrskov. Skolen samarbejder desuden med Hadbjerg skole, Østervangsskolen samt Hadsten skole omkring inklusion, prøveafholdelse og undervisning i naturvidenskabelige fag med særlige udstyrs/sikkerhedskrav, herunder idræt og andre almene fag. 

Særlige behov

​Undervisning tager udgangspunkt i elevernes særlige behov og det givne visitationsgrundlag. Der sker tydelig voksenguidning, baseret på den forskning, som påviser, at læring ledsaget af tydelig voksennærvær og relationsdannelse for de fleste børn vil sikre det mest givende læringsudbytte. Der arbejdes i forhold til fælles faglige mål, elevens alsidige udvikling og udvikling af uddannelsesparathed. Der undervises individuelt og i hold. Læringsmålene evalueres i elevplanen, som skrives direkte i formatet ICS.​​

Folkeskolensafgangsprøve

Alle unge tager afgangsprøve på skolen, nogle på særlige vilkår, andre tager en særligt tilrettelagt prøve i et eller flere fag. Alle vores undervisningsforløb er individuelt tilrettelagt, således at den enkelte unge, modtager det undervisningstilbud, den unge magter i vores rammer. Som en del af en stor organisation, kan vi stille med den nødvendige viden, erfaring og kompetence, der gør at de unge er i stand til at gennemføre afgangsprøven på lige vilkår med elever i folkeskolen (lige vilkår, forskellige rammer).​​

Succeskriteriet

Det er en forudsætning for vores succes, at vi samarbejder nært med de enkelte afdelinger fra opholdstederne, samt at skolen har en størrelse, der gør at vi kan tilbyde samtlige folkeskolens prøvefag. Vi arbejder med små hold, og stiller store krav til de unge. Vi arbejder med relationer, konsekvenser, gensidig forpligtelse samt særlig tilrettelagt undervisning. Vi fører hvert år mellem 10 og 20 elever til afgangsprøve, med flotte resultater til følge.

Det er en forudsætning for elevernes succes, at personalet samarbejder nært med de enkelte afdelinger fra opholdsstederne, de lokale folkeskoler, samt at skolen tilbyder samtlige folkeskolens prøvefag. Undervisningen foregår i et behageligt undervisningsmiljø med lyse og indbydende undervisningslokaler samt flotte praktisk-musiske lokaler. Der er desuden mulighed for benyttelse af Hadstens bys gode faciliteter, som fx skov, boldbaner og natur.

På Kanonskolen har vi også stor succes med et erhvervs- og uddannelsesrettet 10. skoleår, som er skræddersyet til den enkelte unge, ud fra ønsker, drømme og realistiske mål.