Et specialiseret skoletilbud, som varetager elevernes særlige behov​

Hvem er Eleverne?

​​Tilbuddet retter sig mod børn og unge med diagnoser, sociale motionelle- adfærdsmæssige problematikker.

​​

Typiske forudsætninger

  • elever der har brug for et individuelt tilrettelagt undervisningsforløb, og som ikke kan indgå i den normale folkeskole
  • elever der har vanskeligt ved at indgå i sociale sammenhænge
  • elever med massive følelsesmæssige vanskeligheder
  • elever med indlæringsvanskeligheder og/eller mangelfuld skolegang
  • elever med en eller flere diagnoser i kombination med en kompliceret ungdomsadfærd​
  • elever der har/har haft en kriminel løbebane med tyveri, indbrud, hærværk, vold, trusler o. lign.

Kommer med en tung rygsæk

​​

Eleverne på Kanonskolen har ofte en skolemæssig baggrund med utallige nederlag fra undervisningen i folkeskolen​. De har skiftet skole mange gange, og de har oplevet at blive smidt ud af klassen pga. uro, provokationer, vold og mobning.

Det er typisk startet med koncentrationsvanskeligheder grundet omstændigheder hjemmet og/eller deres fritid. Mange af eleverne har et stort, uudnyttet, læringspotentiale, som de ikke har kunnet udvikle i deres tidligere hjemme- og skolemiljøer.​

​Skolens rolle

Skolegenstarten giver mulighed for øget trivsel, nye sociale strategier og styrket tro på egne faglige muligheder opbygget gennem en systematisk special indsats for både skole, hjem og barn.

Det er Kanonskolens erfaring, at man kan vende den negative spiral ved en massiv socialpædagogisk indsats, kombineret med forberedende motivationsarbejde inden påbegyndelse af ny skolegang eller arbejdstilbud.​