Et specialiseret skoletilbud, som varetager elevernes særlige behov​

historie​

Kanonskolen startede som et skoletilbud målrettet til børn og unge fra Fonden Kanonen samt opholdsstedet Bavnehøj, som ikke kunne rummes i de øvrige kommunale skoletilbud​.

Skolen startede i august 2003 som ”rullende undervisning”, hvor 3 lærere kørte ud og underviste eleverne på deres afdelinger. I januar 2004 flyttede Kanonskolen til egne lokaler på Bavnehøjvej 23, nær Hadbjerg. Skolen havde da 9 elever.

​Kanonskolen har været underlagt Århus Amt, med tilsyn fra Behandlingshjemmet Bøgholt. I den periode har Kanonskolen fungeret som en satellit til Bøgholt Skole, med overordnet ledelse og faglig sparring som en del af tilsynet.

​I efteråret 2006 har Fonden Kanonen og Favrskov Kommune indgået en overenskomst om undervisning, med virkning pr. 1.1.2007. Det betød at Fonden Kanonen herfra har drevet Kanonskolen som en intern skole, underlagt tilsyn fra Favrskov Kommune.

​​

Kanonskolen kan rumme op til 40 elever, og undervisningen foretages af 10 folkeskoleuddannede lærere og 4 pædagoger. Ledelsen af Kanonskolen varetages af skolelederen.


Efter Kanonskolen har nået sin nuværende størrelse, har vi årligt ført mellem 8 og 14 elever op til folkeskolens afgangsprøve, med såvel flotte karakterer, som menneskelig og dannelsesmæssig udvikling til følge.

I foråret 2016 fik vi udarbejdet en ny overenskomst, som åbner op for at tage elever fra andre opholdssteder, eksterne elever, samt mulighed for at etablere samarbejde med folkeskoler fx omkring en kortere indsats.

Kanonskolen modtager elever fra opholdstederne Fonden Kanonen, Fonden Bakkegården, Fonden Fønix og Ny Start.

I sommeren 2017 flyttede vi i egne lokaler i den gamle brugs i Hadbjerg. De er omdannet til en fantastisk flot ramme for vores undervisning.