Et specialiseret skoletilbud, som varetager elevernes særlige behov​

Kanonskolens målsætning​​

​Kanonskolen arbejder i henhold til Folkeskoleloven og følger undervisningsministeriets overordnede læseplaner​.

Målet for den enkelte elev, er at afslutte med folkeskolens afgangsprøve.​

Skolens overordnede formål, er dels at opbygge en generel faglig kompetence hos eleverne, samt at sikre elevens sociale og adfærdsmæssige udvikling, og deres alsidige udvikling og dannelse.

​I undervisningen arbejdes der bl.a. med følgende delmål:

  • At udvikle elevens lyst og evne til faglig læring - samt motivering til at indhente et fagligt efterslæb
  • At styrke elevens oplevelse af egen læring, bevidsthed om faglig kapacitet
  • At udvikle elevens muligheder for at bruge sine ressourcer og skabe et realistisk billede af egne muligheder
  • At eleven lærer positive sociale spilleregler i samvær med andre og tilegner sig en forståelse for samfundet

Kanonskolen udbyder alle folkeskolens prøvefag, og fører til prøve efter 9. og 10. klasse. Sideløbende arbejdes med at sætte eleven i stand til senere at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse, at modtage yderligere undervisning på andre uddannelser som fx VUC, at deltage i et praktisk uddannelsesforløb, så vidt det er muligt på ordinære vilkår, eller at gøre eleverne i stand til at indgå i et mindre vidtgående undervisningsmiljø.