Et specialiseret skoletilbud, som varetager elevernes særlige behov​

Arbejdstilbud

Alle på Kanonskolen har mulighed for et arbejdstilbud internt eller eksternt efter konkret vurdering.​

Skolelederen er overordnet ansvarlig for værkstedsundervisningens relevans og kvalitet.​

Det interne værksted er et arbejds- og aktivitetstilbud som den enkelte deltager i på frivillig basis. Dette fordrer at den enkelte unge, er motiveret for/ -og skal have en reel interesse i at ville yde noget.

​På værkstedet er det et "must" at de unge får oplevelsen af, at omgangstonen en hjertelig, venskabelig og humoristisk.​​

Derudover, at den enkelte oplever at blive mødt af solide og rummelige voksne, som er tydelige og formår at skabe sammenhæng med samlede behandlingstilbud. Timerne på værkstedet varetages af personale med relevante håndværkeruddannelser.​

En væsentlig del af det pædagogiske arbejde på værkstedet, er gennem vedholdenhed og engagement, og på sigt at kunne tildele den enkelte elev egne ansvarsområder, for derigennem at udvikle og fastholde dennes ansvarsfølelse for værkstedet.


Der vil i det daglige arbejde på værkstedet blive lagt vægt på, at de unge kan modtage og forstå instrukser i forbindelse med de forskellige arbejdsprocesser. Som en vigtig del af dette, er det nødvendigt de unge lærer at samarbejde og lytte.


Eleverne der arbejde på værkstedet vil få udbetalt en arbejdsdusør. Der vil dog kun blive udbetalt en arbejdsdusør for de timer hvor den unge reelt yder noget og/ -eller er en del af arbejdsprocessen.


Derudover vil de unge blive introduceret, orienteret og trænet i sikkerhed på arbejdspladser.


Alle unge der arbejder på værkstedet, udleveres et sæt arbejdstøj, sikkerhedssko og en arbejdsvest.

EKSTERN BESKÆFTIGELSE​

​Den unge vil blive tilbudt MU-samtaler, hvor der vil blive taget stilling til den enkeltes arbejdsparathed, og hvordan det går med de forskellige processer.​

Målet er at blive klar til at kunne komme i ekstern arbejdspraktik hos en af Fonden Kanonens samarbejdspartnere fra det lokale erhvervsliv. Værkstedet har sammen med skolevejlederen på Kanonskolen en database over eksterne arbejdspraktikker, og den unge følges efter overgang til ekstern arbejdspraktik løbende, med besøg på praktikstedet og samtaler.